3.1  Utworzenie aplikacji przy pomocy kreatora

 

Tym razem utworzymy nową aplikację przy pomocy kreatora. Jest to zalecana metoda postępowania. Kreatora uruchamiamy przy pomocy komendy Nowa aplikacja – kreator z menu Plik. Kreator pozwala w momencie utworzenia  aplikacji, wygenerować jej szkielet oraz ustawić wstępnie wiele parametrów niezbędnych do pracy.