2.4  Ustawienie parametrów startowych

 

Kolejnym krokiem jest ustawienie okna startowego aplikacji. Najpierw podwójnym kliknięciem na elemencie Ustawienia stanowisk otwieramy panel edycji  ustawień aplikacji zależnych od aktywnego stanowiska. Dodatkowo wybieramy jeszcze wyświetlenie panelu Stanowiska (menu Widok > Stanowiska).

Rys. Ustawienia stanowiska.

 

W momencie utworzenia aplikacji zostało także utworzone pojedyncze stanowisko pracy o nazwie zgodnej z nazwą komputera umieszczone w obszarze o nazwie Serwery. Można oczywiście tworzyć więcej stanowisk, ale w naszym przypadku nie jest to konieczne. Obowiązuje hierarchiczne dziedziczenie ustawień. Ustawienia z obszaru nadrzędnego obowiązują na stanowisku, o ile nie zostały jawnie przedefiniowane. Poprzez klikanie na węzłach drzewa stanowisk można przełączyć się na edycję ustawień dla właściwego stanowiska lub obszaru.

Na dolnym pasku statusowym wyświetlana jest nazwa wybranego stanowiska/obszaru, którego parametry są aktualnie edytowane. Natomiast w linii tytułu wyświetlana jest nazwa stanowiska w kontekście, którego program aktualnie pracuje. Nie ma ona nic wspólnego z edycją parametrów. Jeżeli nie zostało to inaczej ustawione, to domyślnie jest to stanowisko o nazwie zgodnej z systemową nazwą komputera.

Należy pamiętać o tym, że wariantowym ustawieniom podlegają jedynie parametry z panelów Ustawienia stanowisk, Kanały i Archiwa. Większość pozostałych elementów aplikacji jest wspólna dla wszystkich stanowisk (np. maski i okna). Niektóre elementy mają własny system wariantowych ustawień.

Jedynym ustawieniem, które należy zmienić w przypadku naszej aplikacji jest zaznaczenie okna Zegar jako okna otwieranego na starcie aplikacji.