2.5  Ustawienia zabezpieczeń

 

Ostatnią rzeczą jest dokończenie parametryzacji zabezpieczeń. Po podwójnym kliknięciu na węźle Zabezpieczenia w drzewie elementów Eksploratora Aplikacji wyświetlony zostanie panel edycji zabezpieczeń.

Rys. Panel edycji zabezpieczeń.

 

W momencie utworzenia aplikacji został stworzony użytkownik Administrator o pełnych uprawnieniach. Warto teraz ustawić hasło logowania tego użytkownika – po utworzeniu użytkownika hasło jest  puste.

W rzeczywistych aplikacjach z reguły konieczne będzie utworzenie użytkowników o mniejszych uprawnieniach.

Aplikacja jest teraz gotowa. Należy jeszcze korzystając z komendy Zapisz… z menu Plik zapisywać wszystkie wykonane parametryzacje.