3.3  Test komunikacji - panel podglądu zmiennych

 

Zanim przejdziemy do budowy części wizualnej aplikacji przyjrzymy się jeszcze panelowi podglądu zmiennych. Panel podglądu powinien być już otwarty. W razie konieczności można go  otworzyć komendą  Podgląd zmiennych  z menu Widok.

Panel poglądu zmiennych to narzędzie wspierające proces tworzenia aplikacji. Jego dwie zasadnicze funkcje to:

W naszej aplikacji panel podglądu będzie służył do symulacji danych.

Rys. Panel podglądu zmiennych.

 

Dodajemy do panelu wyświetlanie obu naszych zmiennych procesowych. Natychmiast po dodaniu aktualna wartość zmiennych zacznie być monitorowana. W przypadku użycia drajwera None wartości będą zerowe. W przypadku korzystania z innego drajwera powinny to być wartości odczytane ze sterownika.

W kolumnie Edytor wartości można wybrać tryb wpisywania nowych wartości,. Ponieważ chcemy uzyskać automatyczną symulacje danych, to wybieramy tryb Generator. Następnie w prawej części panelu ustawiamy parametry symulacji w taki sposób, aby uzyskać przebieg zmienny w zakresie mniej więcej od wartości 0 do 100. Po zdefiniowaniu parametrów, proces symulacji należy jeszcze zainicjować przyciskiem  .