2  Pierwsza aplikacja

 

W rozdziale tym zostanie przedstawiony kompletny proces utworzenia i uruchomienia bardzo prostej aplikacji Asix.Evo. Zadaniem tej aplikacji będzie wyświetlenie pojedynczego okna, w którym będzie wyświetlana aktualna godzina.