3.1.7  Parametryzacja systemu alarmów

 

W zakładce Alarmy można ustawić nazwę domeny alarmowej. Domena alarmowa jednoznacznie identyfikuje zbiór alarmów, czyli archiwum alarmów, definicje alarmów i strategie wykrywania. Jest to odpowiednik  nazwy zasobu alarmowego w starszych aplikacjach Asix.

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Alarmy'.

 

W odróżnieniu do starszych aplikacji systemu Asix, w aplikacjach typu Asix.Evo stanowisko może pracować jednocześnie w kilku domenach alarmowych. Dodanie kolejnych  domen oraz ustawienie pozostałych parametrów systemu alarmów można wykonać później, w panelu roboczym parametryzacji systemu alarmów.

W naszym przykładzie nie będziemy jednak teraz tworzyć domeny alarmowej. Pokażemy później, jak taką domenę skonfigurować ręcznie.