3.1.1  Lokalizacja aplikacji i wybór języków

 

Pierwsza zakładka kreatora pozwala na podanie katalogu, w którym pliki definicyjne aplikacji będą zapisywane. W razie konieczności można także podać katalog, w którym będą przechowywane pliki robocze: archiwa, logi itp..

Można też określić w jakich językach aplikacja będzie używana. Standardowe ustawienie to pojedynczy język wybrany zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego.

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Aplikacja'.