3.1.6  Konfiguracja źródeł danych

 

Zakładka Źródła danych pozwala wstępnie skonfigurować kanały komunikacyjne i archiwa.

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Źródła Danych'.

 

Pokazane ustawienia z reguły są optymalne. Kreator odczyta zawartość wybranych wcześniej baz definicji zmiennych i na jej podstawie utworzy wszystkie wymagane kanały i archiwa aplikacji. Na stanowiskach serwerowych (z fizycznym dostępem do sterowników i lokalną archiwizacją) włączone zostaną drajwery i archiwa typy Asix. Stanowiska terminalowe będą miały konfigurację ustawioną  na pozyskiwanie danych bieżących i archiwalnych z serwerów.