3.1.3  Konfiguracja stanowisk

 

Zakładka Stanowiska pozwala na utworzenie wybranego zestawu stanowisk dostosowanego do wymagań aplikacji.

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Stanowiska'.

 

Kreator standardowo zakłada jedno stanowisko o nazwie zgodnej z nazwą komputera, na którym aplikacja jest tworzona. Oprócz tego można dodać jeszcze kilka stanowisk o różnym charakterze. Stanowiska te z założenia, będą służyły do wykonywania aplikacji. W razie konieczności utworzenia większej liczby stanowisk, należy to wykonać po zakończeniu kreatora w panelu roboczym.

W naszym przypadku, oprócz stanowiska edycyjnego tworzymy tylko jedno dodatkowe stanowisko stacji operatorskiej. W dalszej części przykładu pokażemy metodę ręcznego dodania stanowiska typu terminalowego.