1.1  Instalacja

 

Dodatek Asix.Evo instalowany jest w ramach standardowego instalatora pakietu Asix. Z reguły należy instalować pełny pakiet - łącznie ze wszystkimi elementami Asixa klasycznego.  

Można zainstalować  tylko elementy Asix.Evo wtedy, gdy:

a) stanowisko pełni wyłącznie rolę serwera internetowego;

b) stanowisko jest typu terminalowego pobierającego dane wyłącznie sieciowo ze stanowisk serwerowych Asix.Evo oraz w aplikacji nie są używane programy AsTrend i AsBase.