3.1.8  Inne ustawienia

 

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Pozostałe ustawienia'.

 

Ostatnia zakładka pozwala na skopiowanie do katalogu aplikacji predefiniowanych wzorców obiektów, obrazków i dźwięków. Można to również wykonać później przy pomocy funkcji selektywnego importu z odpowiednich paneli roboczych.

Ponieważ nie będziemy stosować standardowych elementów, to wyłączamy wszystkie funkcje importu.