1  Informacje wstępne

 

Dodatek Asix.Evo jest modułem rozszerzającym możliwości pakietu Asix.  Nowa funkcjonalność wprowadzona w Asix.Evo to przede wszystkim:

a) Całkowicie nowy system wizualizacji stanu procesu wraz z nowym środowiskiem budowy aplikacji.

b) Nowa technologia aplikacji internetowych, która pozwala na uzyskanie identycznej jak aplikacje okienkowe funkcjonalności. Nie jest wymaga konwersja aplikacji na format HTML.

c) Zmodernizowany system obsługi alarmów.

Aplikacje wykonane w technologii Asix.Evo wykorzystują elementy standardowego pakietu Asix w zakresie odczytu danych bieżących, zapisu i odczytu archiwów danych procesowych oraz komunikacji ze stanowiskami wykonującymi standardowe aplikacje Asix. Aplikacje Asix.Evo mogą również współpracować z programami Astrend i Asbase.

W dalszej części dokumentacji określeniem Asix będą oznaczane wszystkie informacje odnoszące się bezpośrednio do elementów wchodzących w skład podstawowego pakietu Asix.