3.1.5  Deklaracja baz zmiennych procesowych

 

Kolejna zakładka kreatora dotyczy konfiguracji baz zmiennych. Bazy definicji zmiennych są kluczowym elementem każdej aplikacji. Aplikacja powinna posiadać przynajmniej jedną bazę zmiennych. Asix.Evo może używać bazy zmiennych w trzech formatach:

a. Bazy zmiennych w formacie XML

b. Bazy zmiennych w formacie MDB, używane także we wcześniejszych wersjach systemu Asix

c. Bazy zmiennych przechowywane w bazach danych typu SQL, również używane we wcześniejszych wersjach pakietu

W praktyce, bazy XML stosowane są wyłącznie do definicji tzw. zmiennych wirtualnych używanych w aplikacji, których wartości wyliczane są przy pomocy wewnętrznych obliczeń, np. skryptów.

Rys. Kreator aplikacji - zakładka 'Bazy zmiennych'.

 

W wyniku wcześniejszych kroków kreatora mamy już wybraną utworzoną programem Architekt bazę zmiennych.

Na tym etapie moglibyśmy utworzyć nową bazę typu XML lub dołączyć inne utworzone wcześniej bazy MDB. W naszej przykładowej aplikacji nie jest to jednak konieczne.