4  Aplikacja z obsługą alarmów

 

W tym rozdziale, nasza poprzednia aplikacja zostanie rozszerzona o obsługę zdarzeń alarmowych. Rozdział obejmie parametryzację systemu alarmów (definicje alarmów i strategie alarmowe) oraz dodanie do aplikacji elementów wizualnych związanych z prezentacją stanu alarmów.