5.12. Zgłaszanie powiadomień do serwera Syslog

 

Asix.Evo może zgłaszać do zewnętrznego serwera Syslog wybrane powiadomienia dotyczące zdarzeń systemu zabezpieczeń. Mogą to być:

a)      Zdarzenia logowania/wylogowania użytkowników na stanowiskach

b)      Zdarzenia związane ze zmianą i zapisem konfiguracji systemu zabezpieczeń

Opcje te można aktywować w panelu Zabezpieczenia > Ustawienia > Syslog.
 

 

Rys. Włączanie zgłaszania powiadomień systemu zabezpieczeń do serwera Syslog.

 

Wysyłanie tych powiadomień będzie działało poprawnie tylko, gdy w ustawieniach globalnych aplikacji zostaną prawidłowo skonfigurowane ustawienia komunikacyjne zewnętrznego serwera Syslog. Oprócz włączenia powiadomień konieczne jest podanie prawidłowego adresu IP serwera (lub nazwy), numeru portu oraz wybranie protokołu komunikacyjnego.

 

Rys. Ustawienia serwera Syslog.