12.2 Wyświetlanie krzywych wzorcowych

 

Przebiegi wzorcowe mogą być wyświetlone jako krzywa w obiekcie klasy Wykres. Obiekt Wykres może mieć wstępnie sparametryzowane pokazywane krzywe wzorcowe. Posiada też własne interfejsy pozwalające na wybór krzywej wzorcowej i jej punktu zaczepienia w trakcie pracy aplikacji.

Można też automatycznie sterować parametrami krzywych wzorcowych w obiekcie Wykres. Przykład takiego działania znajduję się w rozdziale Kontrola wyświetlania przebiegów wzorcowych w podręczniku Asix.Evo - Techniki budowy diagramów.