12.3 Wybór krzywej wzorcowej

 

 

W trakcie działania aplikacji można interaktywnie wybierać nazwę krzywej procesowej za pośrednictwem akcji SelectPattern. W wyniku wykonania tej akcji nazwa wybranej krzywej wpisywana jest do zmiennej procesowej. Za pośrednictwem tej zmiennej można np. sterować wyświetlaną krzywą w obiekcie Wykres.