8 Współpraca z programem AsTrend

 

Aplikacje Asix.Evo mogą wykorzystywać program AsTrend do wyświetlania przebiegów danych archiwalnych zmiennych procesowych wraz z ich zaawansowaną analizą oraz do obsługi raportów programu AsTrend. Współpraca pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsTrend opiera się na wykorzystaniu akcji operatorskich AstrendDisplay, AstrendPrint i AstrendPrintToPdf. Wymagana jest jednak wcześniejsza konfiguracja użycia programu AsTrend. Konfiguracja wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. Za pośrednictwem węzła Ustawienia stanowisk panelu eksploratora aplikacji należy otworzyć panel roboczy ustawień stanowiska i wybrać zakładkę Źródła danych. Za konfigurację programu AsTrend odpowiedzialny jest pokazany poniżej fragment panelu.

 

image002.jpg

Rys. Parametry konfiguracyjne programu AsTrend.

Jeżeli akcje rodziny Astrend... będą używane, to należy zaznaczyć opcję Uruchamiaj Astrend. W przypadku aplikacji okienkowej spowoduje to dodatkowo uruchomienie programu AsTrend w momencie startu aplikacji - pozwoli to później na szybsze wykonanie akcji operatorskich.

Standardowo, do programu AsTrend przekazywana jest lista wszystkich baz definicji zmiennych typu MDB, zdefiniowanych w aplikacji. Jeżeli jest to działanie niepożądane, to można podać inną nazwę bazy definicji zmiennych w polu Alternatywna baza definicji zmiennych.

Zaznaczenie opcji Nie zezwalaj na zapisywanie żadnych plików spowoduje, że użytkownik aplikacji nie będzie mógł zmienić plików konfiguracyjnych trendów (plików trnx). Zaznaczenie opcji Zawsze pracuj jako Administrator Astrend powoduje, że użytkownik automatycznie uzyska wszystkie uprawnienia do funkcji programu AsTrend. Obie opcje mają znaczenie tylko w aplikacji pracującej w trybie okienkowym.