10 Współpraca z programem AsService

 

Aplikacje Asix.Evo mogą współpracować z programem AsService służącym do kontroli czasu pracy urządzeń oraz ilości ich załączeń. Możliwe jest wyświetlanie stanu liczników programu AsService oraz sprzęgniecie zdarzeń przekroczenia limitów wartości liczników z systemem alarmów programu Asix.Evo.

Współpraca z programem AsService wymaga przede wszystkim określenia lokalizacji bazy danych AsService. Wykonywane jest to w panelu roboczym Ustawienia stanowiska, w zakładce Źródła danych.

Rys. Deklaracja współpracy z programem AsService.

 

W polu Plik konfiguracyjny AsService należy podać nazwę pliku konfiguracyjnego utworzonego programem AsService, w którym zapisana jest lokalizacja i sposób dostępu do bazy danych.

Program Asix.Evo wykorzystuje bezpośredni odczyt zawartości bazy danych - nie jest konieczne lokalne uruchomienie programu AsService.