10.1 Wizualizacja stanu liczników

 

Wizualizacja stanu liczników wykonywana jest przy użyciu standardowych obiektów wizualizacyjnych. Wartości liczników pobierane są przy pomocy funkcji AsserviceRead. Funkcja posiada dwa parametry. Pierwszy określa identyfikator licznika, którego dane będą odczytane, a drugi nazwę pola danych, które należy odczytać. Istnieje możliwość odczytu danych dotyczących bieżącego stanu licznika, wartości związanych z ostatnim resetem licznika oraz danych definicyjnych. Pełna lista pól znajduje się w opisie funkcji AsserviceRead.

W przypadku korzystania z edytora wyrażeń można skorzystać z komend menu, pozwalających na interaktywny wybór identyfikatora licznika oraz nazwy pola.