12 Użycie przebiegów wzorcowych

 

Przebiegi wzorcowe posiadają dwa typowe zastosowania:

·         Wizualne porównanie rzeczywistych przebiegów wartości zmiennych procesowych względem idealnej krzywej wzorcowej.

·         Transfer do sterownika danych określających sposób prowadzenia procesu.

W aplikacjach klasycznych przebiegi wzorcowe były przechowywane w specjalnym typie archiwum modułu Aspad. Dodatkowo, wybór i edycja przebiegów była wspierana przez programy PEdit i PSelect. Cała ta funkcjonalność jest teraz wbudowana bezpośrednio w program Asix.Evo.