2.2.5 Ustawianie statusu aktywności bazy

 

Nie wszystkie bazy definicji zmiennych zdefiniowane w aplikacji muszą być używane na każdym stanowisku. W panelu eksploratora aplikacji  kliknij podwójnie na węźle Ustawienia stanowisk, a następnie wybierz zakładkę Źródła zmiennych. W panelu Stanowiska wybierz obszar lub stanowisko.

image014.png

Rys. Ustawienie statusu aktywności bazy w ustawieniach stanowiska.

 

 

W otwartym panelu roboczym można wybrać bazy definicji zmiennych, które  mają być używane na wybranym stanowisku (ładowane przy starcie).