1.4 Uruchomienie aplikacji w kontekście wybranego stanowiska

 

W momencie uruchomienia programu Asix.Evo należy określić nazwę stanowiska, w kontekście którego program ma być wykonywany. Domyślnie, jeżeli nazwa nie zostanie podana,  nastąpi próba wykonania programu z użyciem nazwy komputera. Jeżeli stanowisko o nazwie zgodnej z nazwą komputera nie jest zdefiniowane, to użytkownik będzie musiał wybrać stanowisko z listy wszystkich stanowisk. Można jednak sforsować nazwę stanowiska w linii komendy stosując opcję as.

AsixEvo -as=ST-OP2 "C:\AsixApp\Aplikacja1"

 

W przykładzie użyto stanowiska ST-OP2. Skróty uruchamiające aplikację można tworzyć przy pomocy kreatora skrótów, uruchamianego komendą z menu Narzędzia.

Nazwa stanowiska, w kontekście którego wykonywany jest program, wyświetlona jest na belce tytułowej okna programu.

Rys. Wyświetlenie nazwy stanowiska na diagramie.

 

W trybie wykonawczym, można wyświetlić nazwę stanowiska na diagramie, korzystając z wbudowanej zmiennej wirtualnej o nazwie StationName.