9.6 Uprawnienia użytkowników

 

Jeżeli program AsBase został uruchomiony w ramach połączonej aplikacji Asix.Evo, to używane są ustawienia zabezpieczeń takie, jakie zostały zdefiniowane w aplikacji Asix.Evo. Nie mają wtedy znaczenia ustawienia wybrane bezpośrednio w aplikacji AsBase. Niemniej jednak, jeżeli taka aplikacja AsBase zostanie uruchomiona samodzielnie, to ustawienia będą miały znaczenie. W typowej konfiguracji w aplikacji AsBase jest zdefiniowany pojedynczy operator administracyjny - chroni to bazę AsBase przed niepowołanym dostępem. Pozostali użytkownicy mają prawa określone w konfiguracji systemu zabezpieczeń Asix.Evo.