14.2 Tworzenie mierników prostych

 

W zakładce Mierniki proste można dodawać mierniki powiązane ze zmiennymi indywidualnie lub importować je z bazy definicji zmiennych -  o ile w bazie zostały zdefiniowane odpowiednie atrybuty zmiennych (MeterId, MeterCycle, MeterInterval, MeterUnit, MeterLimit, MeterPrediction). Każdy miernik powinien mieć skonfigurowany identyfikator, opis,  jednostkę pracy (W, kW, MW, kWh, MWh, m³/h, m³, tgφ), cykl pracy (15m, 30m, 60m, Zmiana, Doba) i interwał agregacji (1m, 15m, 30m, 60m) oraz parametryzowany limit (moc zmówioną). Mierniki współpracują zarówno z pomiarami wartości chwilowych (np. moc w kW) jak i z pomiarami zwracanymi przez liczniki (np. energii w kWH) - decyduje o tym wybrana jednostka (kolumna Interpretacja wartości). Mierniki proste muszą być skojarzone z odpowiednimi zmiennymi procesowymi będącymi dla nich źródłem danych. W kolumnie Interwały uśredniania można sparametryzować algorytm predykcji, poprzez określenie ile poprzedzających interwałów historycznych będzie uwzględnianych do predykcji wartości interwałów przyszłych w cyklu.

 

Rys. Tworzenie mierników prostych.