12.4 Transfer przebiegów

 

Przebiegi wzorcowe mogą być również podstawą sterowania kontrolowanym procesem przez sterownik PLC. W tym celu konieczne jest przesłanie definicji krzywej do sterownika. Ze względu na brak standardów, Asix.Evo nie posiada wbudowanych funkcji transferu krzywych. Operacje tego typu należy wykonywać za pośrednictwem skryptów. W rozdziale Transfer przebiegów wzorcowych podręcznika Asix.Evo - Skrypty podany jest przykład przesłania definicji krzywej wzorcowej do sterownika.