4.3Teksty programu

 

Jak już zostało wspomniane, Asix.Evo ma wbudowane dwa języki pracy: polski i angielski. Można jednak stosować inne języki, ale wymaga to jawnego określenia tekstów programu w tych językach. Do tego celu służy panel roboczy  Napisy programu, otwierany za pośrednictwem węzła Aplikacje wielojęzyczne/napisy aplikacji  panelu eksploratora aplikacji.

 

Rys. Panel roboczy deklaracji napisów programu.

 

W panelu wyświetlone są wszystkie teksty programu. W kolumnie Identyfikator napisu podany jest niezmienialny identyfikator tekstu, a w kolumnie Definicje  właściwa treść napisu w języku wybranym w polu Język podglądu. Po wejściu w tryb edycji tekstu wyświetlane jest okienko służące do zdefiniowania tekstu we wszystkich używanych językach programu.

 

Nie ma obowiązku podawania tłumaczenia dla wszystkich  napisów programu. Jeżeli napis nie zostanie przetłumaczony, to w razie konieczności jego użycia, zostanie zastosowana forma domyślna: polska lub angielska (w zależności od ustawień systemowych lub ustawień wybranych w programie Wybór języka  pakietu Asix).