4.4 Teksty aplikacji

 

Teksty aplikacji to wszelkiego rodzaju napisy, stosowane w elementach projektowanej aplikacji, typu: teksty wyświetlane na diagramach, definicje alarmów, atrybuty zmiennych procesowych, komendy menu aplikacyjnych. Każdy z tych elementów definiowany jest w specyficzny dla siebie sposób, ale przeważnie teksty wprowadzane są w okienku napisu wielojęzycznego, pokazanym już w przykładzie  definiowania tekstu programu.  W przypadku tworzenia baz definicji alarmów i zmiennych na podstawie arkuszy kalkulacyjnych Excel poszczególne teksty podawane są w odpowiednio nazwanych osobnych kolumnach arkuszy. Szczegóły obsługi arkuszy znajdują się w podręczniku dotyczącym systemu alarmów oraz podręczniku programu Architekt.

 

W każdym przypadku w trakcie działania aplikacji całkowicie automatycznie wybierana jest wersja napisu zgodna z aktualnym językiem pracy aplikacji.