1.3.3 Szyfrowanie połączeń z kompresją

 

W normalnym trybie działania, dane przesyłane pomiędzy stanowiskami Asix.Evo mają postać binarną i nie są łatwe do odczytania przez kogoś podsłuchującego komunikacje w sieci, zwłaszcza gdy włączona jest kompresja. Nie są one jednak one domyślnie szyfrowane. Jeżeli chcemy podwyższyć bezpieczeństwo komunikacji, to możemy włączyć opcję szyfrowania połączeń z kompresją. Należy w tym przypadku zdefiniować hasło, które będzie używane wewnętrznie przez Asix.Evo do szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy stanowiskami. Hasło powinno się składać z co najmniej 4 znaków i być jednakowe na wszystkich komunikujących się ze sobą stanowiskach.