5 System uprawnień

 

System uprawnień aplikacji Asix.Evo oparty jest na systemie ról użytkowników. Każdy użytkownik aplikacji pełni w nim jedną lub kilka ról. Z faktu przynależności do konkretnej roli wynikają szczegółowe uprawnienia użytkownika. Inaczej mówiąc, użytkownik może wykonać chronioną operację, jeżeli przynajmniej w jednej z jego ról operacja ta jest dozwolona. Możliwy jest też taki schemat działania, w którym sam fakt przynależności do roli powoduje możliwość wykonania niektórych operacji.

 

Większość parametrów pracy systemu uprawnień jest ustawiana w panelu roboczym otwieranym poprzez węzeł Zabezpieczenia panelu eksploratora aplikacji. Część parametrów, związana przede wszystkim z opcjami automatycznego logowania i wylogowania, ustawiana jest panelu ustawień stanowisk.