11 Centralne repozytorium konfiguracyjne aplikacji

 

W przypadku instalacji wielostanowiskowych istotnym problemem staje się utrzymywanie identycznych danych konfiguracyjnych aplikacji na wszystkich stanowiskach. Dotyczy to głównie fazy, w której aplikacja jest jeszcze rozwijana i często dochodzi do zmian w plikach definicyjnych. Problem jest mniejszy w przypadku aplikacji w trybie przeglądarkowym - zmieniona wersja aplikacji jest jednokrotnie publikowana na serwerze, a stamtąd automatycznie jest propagowana na wszystkie terminale WWW. W przypadku aplikacji okienkowych z pomocą przychodzi wbudowany w Asix.Evo system synchronizacji aplikacji w postaci centralnego repozytorium zapewniającego spójność danych dzięki możliwości trzymania całej konfiguracji aplikacji w jednym miejscu.

Koncepcja działania repozytorium opiera się na wykorzystaniu bazy danych na dostępnym dla wszystkich stanowisk serwerze SQL lub zdefiniowaniu katalogu wzorcowego położonego w lokalizacji sieciowej dostępnej przez wszystkie stanowiska aplikacji. Zmienione pliki są wgrywane do bazy SQL lub  katalogu wzorcowego, a stamtąd automatycznie transferowane na wszystkie stanowiska aplikacji.

Parametry centralnego repozytorium ustawiane są w panelu ustawień stanowiska w zakładce Synchronizacja.
 

Rys. Parametry modułu synchronizacji dla synchronizacji z udostępnionym katalogiem.

 

 

Rys. Parametry modułu synchronizacji dla synchronizacji z bazą SQL.