11.2 Synchronizacja katalogu roboczego

 

Parametryzacja synchronizacji katalogu roboczego ogranicza się do podania katalogu wzorca oraz ewentualnych danych użytkownika z uprawnieniami dostępu do katalogu.

Synchronizacja katalogu roboczego ogranicza się do synchronizowania lokalnych przebiegów wzorcowych przechowywanych w podkatalogu TrendPatterns. Działanie synchronizatora jest w pełni automatyczne. W przypadku zmiany lub dodania lokalnego przebiegu wzorcowego, plik opisujący przebieg jest natychmiast transferowany do katalogu wzorcowego. Funkcje służące do odczytu przebiegów wzorcowych zawsze sprawdzają, czy w katalogu wzorcowych nie ma uaktualnionych definicji i w razie konieczności kopiują je na dysk lokalny.