11.1 Synchronizacja katalogu definicyjnego aplikacji

 

a) Dla trybu synchronizacji z udostępnionym katalogiem, w polu Katalog aplikacji wzorcowej należy podać lokalizację wzorca. Można odwołać się do katalogu na dysku lokalnie zamapowanym lub użyć nazwy UNC. Jeżeli do dostępu do katalogu wzorca wymagana jest specjalna autoryzacja systemowa, to w polach Użytkownik  i Hasło należy podać identyfikator i hasło użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Opcjonalnie konieczne może być też podanie nazwy domeny Windows (Active Directory).

b) Dla trybu synchronizacji z bazą SQL, w polu Nazwa serwera SQL należy podać nazwę lub adres instancji serwera Microsoft SQL, a w polu Nazwa bazy danych wpisać nazwę istniejącej bazy na tym serwerze lub nazwę bazy, którą chcemy na nim utworzyć. Połączenie z serwerem SQL oraz istnienie bazy można sprawdzić za pomocą przycisku Testuj połączenie. Przycisk Konfiguruj bazę pozwala wywołać okienko, w którym można utworzyć nową bazę na serwerze albo wyczyścić lub usunąć istniejącą bazę.

Katalog definicyjny aplikacji może być synchronizowany jednorazowo w momencie startu aplikacji lub/i okresowo  z zadanym okresem czasu.

W przypadku synchronizacji wykonywanej na starcie aplikacji, w ramce Program wykonywany po synchronizacji przy starcie można zadeklarować program, który zostanie wykonany po zakończeniu synchronizacji. Program ten może wykonywać dowolne dodatkowe czynności wymagane przez aplikację do poprawnego zakończenia synchronizacji.

Automatyczna synchronizacja polega na transferze nowszych plików z aplikacji wzorcowej do lokalnego katalogu definicyjnego. Transferowane są też pliki, których nie ma w katalogu lokalnym. Kopiowanie w drugim kierunku - do katalogu wzorcowego odbywa się ręcznie. Można użyć narzędzi systemowych lub okna synchronizacji Asix.Evo (otwieranego komendą Synchronizacja z menu Narzędzia).

 

image008.jpg

Rys. Okno 'Synchronizacja plikacji'.

 

W oknie pokazane są wszystkie pliki katalogu definicyjnego. Kolorami zaznaczone są różnice pomiędzy wzorcem, a katalogiem lokalnym. Przy pomocy przycisków okna można kopiować zaznaczone lub nowsze pliki w dowolnym kierunku oraz kasować wybrane pliki wzorca. W trakcie operacji synchronizacji można zapisać notatkę opisującą wykonane zmiany. Notatki zapisywane są w pliki SynchronizationNotes.xml w katalogu wzorca lub w osobnej tabeli notatek bazy SQL.