10.2 Sygnalizacja przekroczenia limitów wartości liczników

 

W aplikacji Asix.Evo możliwe jest wykrywanie stanów przekroczeń limitów eksploatacyjnych i ostrzegawczych przez wartości liczników programu AsService. Służy do tego strategia wykrywania alarmów typu AsService.

W panelu źródeł importu definicji alarmów, udostępniona jest funkcja służąca do wygenerowania wzorcowego arkusza z definicjami alarmów, dla wszystkich liczników, które posiadają zadeklarowane limity wartości.