14 Strażnik Mocy

 

Moduł Strażnika Mocy  pozwala monitorować bieżące zużycie wybranych mediów (np. energii elektrycznej, gazu) i na podstawie prognozy alarmować z wyprzedzeniem zagrożenie przekroczenia mocy zamówionej, które pociąga za sobą dotkliwe opłaty dodatkowe na rzecz dostawcy energii/gazu. W innym scenariuszu, Moduł Strażnika może nadzorować prawidłową sytuację w procesie produkcyjnym, kontrolując zużycie mocy w stosunku do mocy zadanej wynikającej z prawidłowego jej poziomu dla określonego planu produkcyjnego.