1.3.2 Stanowiska obce

 

Stanowiska obce stosowane są wtedy, gdy zachodzi konieczność podłączenia się do serwera z innej aplikacji Asix.Evo. Standardowo możliwa jest komunikacja tylko między stanowiskami zdefiniowanymi w ramach tej samej aplikacji. Mechanizm stanowisk obcych pozwala na wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami Asix.Evo.

 

Definiując  stanowisko obce należy podać identyfikator sieciowy aplikacji, do której należy obcy serwer oraz adres tego serwera.