2.3.2 Rodzaje kanałów wirtualnych

 

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga sposób deklarowania kanałów wirtualnych typu None. Można to wykonać na trzy sposoby. Poniższa tabela opisuje cechy specyficzne poszczególnych sposobów deklaracji.

 

Tab.: Sposoby deklarowania kanałów wirtualnych typu None.

Sposób deklaracji

Opis

Zmienna bez podania nazwy kanału komunikacyjnego

Zmienne bez nazwy kanału przydzielane są automatycznie do  domyślnego kanału wirtualnego. Typ zmiennej może być dowolnym typem .Net. Zmienne te nie mogą być jednak zapisywane w archiwum długookresowym Aspada. Zakres widzialności zmiennych ograniczony jest do lokalnego stanowiska – nie mogą być udostępniane mechanizmami sieciowymi.

Zmienne w kanałach z drajwerem typu None lub bez jawnie zdefiniowanego drajwera.

Typ zmiennej może być dowolnym typem .Net. Zmienne te nie mogą być zapisywane w archiwum długookresowym Aspada. Istnieje możliwość udostępniania wartości zmiennych sieciowo na inne stanowiska wykonujące aplikację Asix.Evo.

Zmienne w kanałach z drajwerem Asix6 i kanałem typu None Asmena

Typ zmiennej może być dowolnym typem Asmena. Wartości zmiennych mogą być zapisywane w archiwum długookresowym Aspada. Istnieje możliwość udostępniania wartości zmiennych na inne stanowiska wykonujące aplikację typu klasycznego lub Asix.Evo.