6.1Rejestracja operacji sterujących

 

W ramach aplikacji Asix.Evo możliwa jest rejestracja operacji sterujących (zapisu zmiennych procesowych).

Wybór zmiennych, dla których wszystkie wykonane sterowania mają zostać zarejestrowane odbywa się w bazie definicji zmiennych. Baza musi posiadać atrybut Rejestracja sterowania. Wszystkie zmienne, dla których wartość tego atrybutu jest różna od zera, podlegają rejestracji. Nie są wymagana żadne inne ustawienia.

Dla każdego zarejestrowanego sterowania zapisane są informacje: kto, kiedy i na którym stanowisku wykonał operację. Zapisana jest też wartość zmiennej przed operacją sterującą oraz nowa wartość zmiennej.

Okno przeglądania logu operacji sterujących można otworzyć przy pomocy akcji operatorskiej SecurityBrowser($Controls).

W przypadku operacji sterujących o charakterze bitowym możliwe jest wyświetlenie interpretacji tekstowej wykonanego sterowania. Porównywana jest aktualna i nowa wartość zmiennej, a dla zmienionych bitów tworzony jest  opis tekstowy operacji. Opisy tekstowe tworzone są na podstawie zawartości bazy definicji zmiennych. Wykorzystywane są do tego celu atrybuty Nazwy stanów, Zestaw stanów i Wartość stanu. Algorytm wyliczania opisu sterowania dla pojedynczego bitu zmiennej jest następujący:

·         Pobierana jest  wartość atrybutu Nazwy stanów dla zmiennej sterowanej.

·         W bazie definicji zmiennych wyszukiwane są wszystkie zmienne, których atrybut Zestaw stanów jest identyczny z wartością atrybutu Nazwy stanów pobranego w punkcie pierwszym. Typowo są to zmienne nieaktywne służące tylko do definiowania nazw stanów.

·         Wśród zmiennych wybranych w poprzednim punkcie wyszukiwana jest ta, której wartość atrybutu Wartość_stanu jest identyczna z numerem bitu.

·          Atrybut Nazwy stanów zmiennej wybranej w  poprzednim punkcie powinien stanowić ciąg postaci 0=stan0;1=stan1. W zależności od nowej wartości bitu zmiennej sterowanej wybierany jest odpowiedni opis.

Przykład

Nazwa

Zmienna nieaktywna

Nazwy stanów

Zestaw stanów

Wartość stanu

ENGINE_1

0

ENGINE_CONTROL

 

 

EC_BIT0

1

0=OFF;1=ON

ENGINE_CONTROL

0

EC_BIT1

1

0=FWD;1=BWD

ENGINE_CONTROL

1

EC_BIT1

1

0=SLOW;1=FAST

ENGINE_CONTROL

2

 

Jeżeli zmienna Engine1 zostanie zmieniona z wartości 2 na 3 (zmiana bitu numer 0 na wartość 1), to w opisie sterowania zostanie użyty napis ON.