6.2 Rejestracja działań operatora

 

 

Mechanizm rejestracji działań operatora pozwala na zarejestrowanie w bazie systemu zabezpieczeń części operacji wykonywanych przez operatora aplikacji. Możliwe jest rejestrowanie:

a) operacji otwarcia i zamknięcia diagramów,

b) operacji otwarcia i zamknięcia trendów w programie AsTrend,

c) wyświetlenia raportów AsRaport,

d) uruchomienia zewnętrznych programów (przy pomocy akcji operatorskiej Run)

e) zmiany trybu pracy aplikacji (przejście w tryb edycji aplikacji)

Parametry rejestracji działań operatora ustawiane są w panelu ustawień systemu zabezpieczeń - w podzakładce Rejestrowanie operacji zakładki Ustawienia.

 

008.png

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie rejestracji działań operatora.

 

W zakładce wyświetlona jest lista wszystkich stanowisk aplikacji. Dla każdego stanowiska ustawia się rodzaje operacji, które na tych stanowiskach mają być rejestrowane.

Okno przeglądania logu działań operatora w trybie wykonywania aplikacji można otworzyć przy pomocy akcji operatorskiej SecurityBrowser($Actions).