8.1Praca w przeglądarkowej wersji aplikacji

 

W przypadku pracy aplikacji Asix.Evo w trybie przeglądarkowym współpraca z AsTrend oparta jest  również na przeglądarkowej wersji tego programu. Oznacza to, że w trakcie instalacji pakietu Asix należy zainstalować go łącznie ze składnikami internetowymi. Spowoduje to założenie w ramach serwera IIS katalogu programu AsTrend. Instalacja musi być wykonana na tym samym komputerze, na  którym opublikowana jest aplikacja Asix.Evo.

Program AsTrend zazwyczaj pobiera dane historyczne bezpośrednio z serwera danych procesowych uruchomionego w ramach aplikacji Asix.Evo. Może też korzystać z danych udostępnianych przez serwery aplikacji klasycznych Asixa. Jeżeli parametr Adresy serwera danych dla przeglądarki  nie zostanie jawnie zdefiniowany, to AsTrend będzie pobierał dane z komputera, na którym aplikacja Asix.Evo została opublikowana. Można jednak podać inne źródła danych historycznych - w parametrze Adresy serwera danych dla przeglądarki należy wprowadzić (rozdzielone przecinkiem)  systemowe nazwy (lub adresy IP) wszystkich komputerów, które udostępniają dane historyczne.