1.1 Panel roboczy Stanowiska

 

Podstawowym panelem służącym do zarządzania stanowiskami aplikacji jest panel Stanowiska.

 

Rys. Panel roboczy 'Stanowiska'.

 

 

Na ilustracji pokazana jest konfiguracja stanowisk dla typowej małej aplikacji. W obszarze Serwery zdefiniowane jest jedno stanowisko inżynierskie do projektowania i testowania aplikacji oraz pojedyncza produkcyjna stacja operatorska. Dodatkowo zdefiniowane jest pojedyncze stanowisko terminalowe. W trakcie działania aplikacji w kontekście tego stanowiska będzie można uruchomić dowolną ilość terminali.

Panel Stanowiska służy dwóm celom. Po pierwsze, pozwala przełączać się pomiędzy stanowiskami w trakcie edycji parametrów zależnych od stanowiska. Po drugie panel służy do zakładania nowych stanowisk oraz zarządzania nimi. Komendy zarządzania stanowiskami dostępne są poprzez menu kontekstowe panelu. Dodatkowo można przesuwać stanowisko pomiędzy obszarami przy pomocy metody 'przeciągnij i upuść'.

Umieszczanie kilku stanowisk w pojedynczym obszarze pozwala na hierarchiczną parametryzację. Parametry zdefiniowane w kontekście obszaru obowiązują na wszystkich stanowiskach obszaru, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w samym stanowisku.