5.4 Ochrona użycia plików

 

Oprócz uprawnień związanych z kontrolą wykonania konkretnych czynności możliwa jest także ochrona na poziomie dostępu do plików wchodzących w skład definicji aplikacji. Skutek takich zabezpieczeń zależy od rodzaju plików. W przypadku plików definicji diagramów można kontrolować próby wyświetlenia konkretnych diagramów. W przypadku plików definicji menu można kontrolować wyświetlenie menu kontekstowego. Ochrona pliku nie zawsze ma sens. Na przykład nie można chronić plików baz definicji zmiennych - zostaną one załadowane bez względu na uprawnienia.

Ochronę plików parametryzuje się w zakładce Pliki chronione.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - zarządzanie plikami chronionymi aplikacji.

 

W górnej części panelu znajduje się lista wszystkich plików w katalogach definicyjnych aplikacji. Przy pomocy komend z menu kontekstowego linii nagłówka tabeli można ograniczyć liczbę wyświetlanych plików lub zmienić ich kolejność.

 W kolumnie Chroniona zaznaczana jest opcja definiująca, czy dany plik podlega aktualnie ochronie.

W dolnej części panelu znajduje się lista zdefiniowanych ról. Należy zaznaczyć, które role mają prawo użycia wskazanego pliku. Plik jest chroniony, jeżeli przynajmniej jedna rola (oprócz roli Administrator) ma zaznaczone prawo użycia pliku.  W przeciwnym przypadku plik nie podlega ochronie i jest dostępny dla wszystkich użytkowników.