14.4 Obiekt wizualizacyjny - wykres miernika strażnika mocy

 

Obiekt ten przeznaczony do umieszczania na diagramach synoptycznych posiada jednakową funkcjonalność jak opisany powyżej wykres w postaci niezależnego okna. Ponadto możliwe jest dowolne sparametryzowanie jego wyglądu (kolorów) oraz dostępnych funkcji i wyświetlanych elementów składowych.