9.2 Obiekt Tabela Asbase

 

Przy pomocy obiektów klasy Tabela Asbase możliwe jest pokazanie danych pochodzących z bazy AsBase w postaci typowej tabeli. Istnieje możliwość wyboru pokazywanych kolumn oraz określenia kryterium selekcji rekordów. Obiekt Tabela Asbase jest alternatywą dla tabel wyświetlanych w programie AsBase.

Możliwa jest praca w trybie mieszanym, w którym wybrane kolumny (pola) zestawów rejestracji lub receptur są wyświetlane w tabeli, a inne dane wyświetlane są za pośrednictwem zmiennych z zestawów zmiennych (podobnie jak dla akcji operatorskich). Wartości zmiennych są synchronizowane  ze zmianami aktywnego wiersza tabeli.