13.1 Obiekt Klawiatura

 

Obiekt klasy Klawiatura należy umieścić na diagramie, na którym znajdują się obiekty służące do wprowadzania nastaw. Klawiatura może być wyświetlana przez cały czas lub pracować w trybie tzw. autoukrywania (wyświetla się wtedy na tle diagramu dopiero po wejściu w tryb edycji).

 Po wejściu w tryb edycji nastawy (np. w obiekcie klasy Tekst) można wprowadzać kolejne znaki, używając pól klawiatury.