2.3.3 Narzędzie grupowego zarządzania kanałami

 

 

Z menu kontekstowego widoku kanałów lub stanowisk można wywołać okno pozwalające wykonywać grupowe operacje na wybranych kanałach dla wskazanych stanowisk.

 

Rys. Okno grupowego zarządzania kanałami.

 

Na listach kanałów oraz stanowisk można zaznaczyć kanały i stanowiska, dla których chcemy dokonać zmian, a następnie z prawej strony można wybrać jedną z operacji np. dezaktywacja drajwerów sieciowych,  usunięcie wszystkich drajwerów, dodanie wskazanego drajwera z zadanymi ustawieniami itd.