16.2 Narzędzie diagnostyki stanowisk

 

Do przeglądania stanu stanowisk uczestniczących w diagnostyce służy wbudowane okno, które można wywołać z Eksploratora aplikacji (Eksplorator aplikacji -> Diagnostyka -> Diagnostyka stanowisk) lub z Panelu kontrolnego (Panel kontrolny -> Narzędzia -> Diagnostyka stanowisk).

Narzędzie pozwala na monitoring stanu i ogólnych parametrów aplikacji i systemu oraz kanałów, archiwów, domen alarmów i wolnego miejsca na dyskach.