5.13 Kontrola uprawnień odczytu i zapisu zasobów AsBase

 

Asix.Evo umożliwia nadawanie indywidualnych uprawnień odczytu i zapisu do poszczególnych źródeł danych AsBase.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - uprawnienia do zasobów AsBase.

 
Jeżeli Aplikacja Asix.Evo jest prawidłowo skonfigurowana do współpracy z AsBase, to w górnej tabelce zostaną wyświetlone wszystkie źródła danych AsBase w postaci archiwów i receptur. Poniżej tabelki za pomocą list wyboru ról można przypisać do wskazanych zasobów AsBase uprawnienia do ich odczytu lub zapisu. Źródło danych AsBase jest chronione, jeżeli przynajmniej jedna rola (oprócz roli Administrator) ma zaznaczone prawo odczytu lub zapisu.  W przeciwnym przypadku źródło danych nie podlega indywidualnej ochronie i jest dozwolony odczyt lub zapis dla wszystkich użytkowników. W kolumnach Ochrona odczytu oraz Ochrona zapisu wyświetlana jest informacja określająca, czy odczyt lub zapis danego źródła danych AsBase podlega aktualnie indywidualnej ochronie.