6 Kontrola pracy aplikacji (AsAudit)

 

Niektóre aplikacje (np. pracujące w dziedzinie farmaceutycznej) wymagają podwyższonego poziomu kontrolowania jej działania. System Asix.Evo oferuje w tym zakresie poniższe mechanizmy:

a) Rejestracja operacji sterujących wykonywanych przez operatorów systemu.

b) Rejestracja działań operatorów.

c) Kontrola integralności definicji aplikacji.

Powyższe mechanizmy w aplikacjach Asix typu klasycznego wspierane były przez opcjonalny moduł AsAudit. W przypadku aplikacji Asix.Evo mechanizmy kontroli są częścią systemu zabezpieczeń.

Mechanizmy kontroli wymagają spełnienia dwóch warunków wstępnych:

• System zabezpieczeń aplikacji musi pracować w trybie centralnym - zbierane dane zapisywane są w bazie danych używanej także w systemie zabezpieczeń.

• Wymagane jest posiadanie licencji systemu Asix z rozszerzeniem AsAudit.