6.3 Kontrola integralności aplikacji

 

 

Kontrola integralności aplikacji polega na rejestrowaniu wersji wybranych plików definicyjnych aplikacji i sprawdzaniu, czy ich zawartość nie uległa zmianie w nieautoryzowany sposób. Nieautoryzowane pliki nie są używane w aplikacji. W szczególności mogą zablokować jej uruchomienie. Mechanizm ma zapewnić, że wykonana i oddana do użytku aplikacja pozostaje niezmienna.

Ochronę plików parametryzuje się w zakładce Integralność panelu systemu zabezpieczeń.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie integralności - pliki aplikacji.

 

Główną część zakładki Pliki aplikacji zajmuje lista wszystkich plików znajdujących się w katalogach definicyjnych aplikacji. Przy pomocy komend z menu kontekstowego linii nagłówka tabeli można ograniczyć liczbę wyświetlanych plików lub zmienić ich kolejność.

W kolumnie Status podany jest aktualny stan pliku: czy podlega kontroli i czy jego zawartość jest poprawna. Kolumna Kontrolowany służy do włączania kontroli pliku.

Przycisk Wylicz sumy kontrolne kontrolowanych plików służy do przeliczenia sum kontrolnych, które zostaną zarejestrowane w bazie danych i będą później służyły do weryfikacji plików. Przycisk należy użyć wtedy, gdy aplikacji została przygotowana i sprawdzona i w tej właśnie wersji ma być oddana do użytkowania.

Dodatkowe parametry kontroli integralności są ustawiane w zakładce Ustawienia.

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie integralności - ustawienia.

 

Należy tutaj określić, na których stanowiskach kontrola integralności aplikacji ma być wykonywana. Typowo, jedno ze stanowisk pozostawia się bez kontroli - w celu przygotowywania na nim nowych wersji aplikacji (dostęp do zmienionych plików nie będzie blokowany).